Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 3, pp 90–90 | Cite as

361 Beroepsverenigingen Willen Deltaplan Verpleeghuiszorg

Article

Samenvatting

De beroepsverenigingen van verzorgenden, verpleegkundigen en verpleeghuisartsen pleiten voor een Deltaplan verpleeghuiszorg, waarvoor alle partijen uit het veld zich inzetten. Alleen zo kan op korte termijn duurzame verantwoorde zorg tot stand komen. Hiermee reageren de beroepsverenigingen op de onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations