Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 3, pp 82–82 | Cite as

353 Jonkman Moet Ziekenhuiszorg Amsterdam-West Herstructureren

► Ziekenhuizen
  • 2 Downloads

Samenvatting

De gezamenlijke zorgverzekeraars hebben voormalig ziekenhuisdirecteur Anne Jonkman gevraagd om als onafhankelijk trekker een plan van aanpak rond de ziekenhuiszorg in Amsterdam-West op te stellen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations