Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 3, pp 75–76 | Cite as

344 VWS, LHV En Zn Bereiken Akkoord Over Financiering Huisartsenzorg

► Zorg ► Huisartsen
  • 2 Downloads

Samenvatting

Het Ministerie van VWS, de Landelijke Huisartsen Vereniging en Zorgverzekeraars Nederland hebben een principeakkoord bereikt over een nieuw financieringssysteem voor huisartsen vanaf 2006.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations