Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 3, pp 45–45 | Cite as

308 UnivÉ Verzekeringen En St Jansdal Sluiten Uniek DBC-Contract

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

Univé Verzekeringen en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk hebben een DBC-contract afgesloten. Naast de prijsafspraken hebben de verzekeraar en het ziekenhuis de DBC onderhandeling gebruikt om kwaliteitsafspraken te maken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations