Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 3, pp 39–40 | Cite as

298 Spvd: Niet Verzekeraar Maar Arts Of DiËTist Moet Noodzaak Dieet Vaststellen

► Aanspraken
  • 4 Downloads

Samenvatting

Zorgverzekeraars weigeren op grote schaal dieetvoeding te vergoeden die artsen of diëtisten hun patiënten voorschrijven. Daardoor komen jaarlijks ongeveer zestienduizend, vaak ernstig zieke patiënten in de knel.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations