Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 2, pp 90–91 | Cite as

261 ICT-Module Steunt Awbz-Instelling

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

De modernisering van de AWBZ vraagt drastische aanpassingen van de instellingen. Een rapport van de Wetenschapswinkel van de Vrije Universiteit (VU) laat zien hoe zorgaanbieders de nieuwe AWBZ in hun praktijkvoering kunnen inpassen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations