Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 2, pp 82–82 | Cite as

► Diversen

251 Doorstart Sportgeneeskunde Ucs
Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

Het Universitair Centrum Sportgeneeskunde (UCS) heeft structurele financiering gekregen waardoor een doorstart tot 2010 mogelijk is. Dankzij financiering van het Ministerie van VWS, KNVB, ZonMw, het UMC Utrecht en afspraken over de vergoeding van speciale blessureconsulten door zorgverzekeraar Agis kan het UCS zijn specifieke functie blijven vervullen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations