Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 2, pp 53–53 | Cite as

216 Werkdocument Als Beleidsregel Vaststellen Biedt Voordeel

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Het werkdocument kan als beleidsregel gelden, indien het door het indicatieorgaan is vastgesteld of expliciet is overgenomen en bekendgemaakt. Een officiële beleidsregel biedt het voordeel dat voor de motivering van een besluit volstaan kan worden met verwijzing naar deze beleidsregel.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations