Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 2, pp 49–49 | Cite as

207 Vervoer Eenmaal Per Week Door Mantelzorg Regelen

Article
  • 7 Downloads

Samenvatting

Eenmaal per week reizen naar een academisch ziekenhuis leidt niet tot onbillijkheid van overwegende aard, vindt het College voor zorgverzekeringen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations