Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 2, pp 34–34 | Cite as

► Uitvoering En Toezicht

197 Zn Wil Overleg Met Staatssecretaris Over Zorgkantoren
Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wil overleg met Staatssecretaris Ross over de uitvoering van de AWBZ door de zorgkantoren. Dat stelt H. Wiegel, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), naar aanleiding van het CTZ-rapport over de uitvoering AWBZ 2003 en de uitlatingen van de Staatssecretaris.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations