Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 1, pp 163–164 | Cite as

156 Ohra-Onderzoek: Consument Wil Kortere Wachttijden En Lage Premies

> DIVERSEN
  • 7 Downloads

Samenvatting

Verzekeraar OHRA onderzocht hoe bewust de consument zich is van de zorgverlening in Nederland, wat hem ten aanzien van zorg bezighoudt, of de zorg efficiënter georgani-seerd kan worden en wat betere zorg of een beter verzekeringsstelsel hem of haar oplevert. De meest recente bevindingen zijn samengevat in het OHRA-onderzoek De consument zijn zorg .

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations