Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 1, pp 155–155 | Cite as

146 Wetsvoorstel Kwaliteitswet Zorg Op Gevoelig Punt Anders

> Klachtrecht
  • 4 Downloads

Samenvatting

Op aandringen van de Eerste Kamer worden wijzigingen van de Kwaliteitswet zorginstel-lingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector aangepast.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations