Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 1, pp 143–143 | Cite as

132 NPCF Ontwikkelt Kwaliteitstraject Voor Openbare Apotheek

> Beroepsuitoefening

Samenvatting

In december 2004 heeft de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) het project ‘Apotheken door cliënten bekeken’ succesvol afgerond. In samenwerking met enkele regionale patiënten/consumentenplat-forms (RPCP’s) en onderzoeksbureau ARGO-Rijksuniversiteit Groningen heeft de NPCF een methode ontwikkeld die leidt tot kwaliteitsver-betering bij de openbare apotheek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations