Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 1, pp 131–132 | Cite as

117 Medewerkers V&V Tevreden Over Werk En Werkomstandigheden

Article
  • 27 Downloads

Samenvatting

Medewerkers in de verpleeg- en verzorgings-huizen zijn tevreden over hun werk en de werk-omstandigheden. Dit is een van de belang-rijkste uitkomsten van ‘Werk in beeld’, het medewerkerstevredenheidonderzoek dat voor de tweede keer door Prismant en Atos is uitge-voerd in opdracht van Arcares en de bij de CAO V&V (verpleging en verzorging) betrokken vak-bonden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations