Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 1, pp 125–125 | Cite as

107 ÉÉN Regeling Bouw Kleinschalige Woonvormen

Article
  • 5 Downloads

Samenvatting

Voor de bouw van kleinschalige woonvormen komt een AWBZ-brede regeling. Dit is onder-deel van de uitvoeringsbepalingen de Wet toe-lating zorginstellingen (WTZi).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations