Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 1, pp 118–119 | Cite as

97 Who-Rapport: Nieuwe Medicijnen Sneller Toelaten

> Genees- En Hulpmiddelen
  • 6 Downloads

Samenvatting

De vrije markt van geneesmiddelen werkt niet afdoende stelt de Wereldgezondheidsorgani-satie (WHO) in een rapport dat in november jl. aan Minister Hoogervorst is overhandigd. Meer internationale samenwerking is nodig bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations