Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 1, pp 111–112 | Cite as

87 Gehandicapten Krijgen Meer Taxikilometers

> Gehandicaptenzorg

Samenvatting

Gehandicapten krijgen vanaf maart 2005 meer taxikilometers om sociaal-recreatieve reizen mee te maken. Dat is een van de belangrijkste aanpassingen die volgt uit een evaluatie van de werking van het vervoerssysteem Valys.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations