Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 1, pp 107–108 | Cite as

81 Grote Prijsverschillen Bij Ziekenhuizen

Article
  • 15 Downloads

Samenvatting

Ziekenhuizen hanteren zeer verschillende prij-zen voor de ingrepen die ze verrichten. Verschil-len van vijftig tot zeventig procent voor veelko-mende ingrepen zijn geen uitzondering. Dat blijkt uit een onderzoek van Medisch Contact naar de prijzen die zestien ziekenhuizen in Noord-en Zuid-Holland vragen voor acht standaardin-grepen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations