Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 1, pp 99–99 | Cite as

71 Beroep Op Overmacht Verpleeghuis Ten Aanzien Van Het Voorzien In Continu Toezicht

Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

De Rechtbank Groningen wees op 15 september 2004, onder nummer 65765 HA ZA 03-426, vonnis in een geschil tussen een aantal bewo-ners en het verpleeghuis waarin zij verblijven en de zorgverzekeraar, ten aanzien van de vraag of er door de instelling verantwoorde zorg werd geleverd. Het ging daarbij om: het houden van toezicht in de huiskamers, het dagelijks dou-chen en dagelijks buiten wandelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations