Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 1, pp 88–89 | Cite as

61 Minister Informeert Over Dbc En Particuliere Ziektekosten

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

De Minister van VWS heeft de Kamer onlangs geïnformeerd over de kostenontwikkeling in de zorgverzekeringen. Bij de begrotingsbehande-ling had de Kamer gevraagd om een schrifte-lijke toelichting op de effecten van de invoering van de diagnosebehandelingcombinaties (DBC’s) op de kosten van de maatschappijpolis en de kosten van verzekerden die onder de Wet toegang op de ziektekostenverzekeringen (WTZ) vallen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations