Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 1, pp 76–77 | Cite as

51 Tarieven Orthodontie Met Acht Procent Verlaagd

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

Het College tarieven gezondheidszorg/de Zorg-autoriteit in oprichting (CTG/ZAio) heeft op 13 december 2004 de beleidsregels voor de ortho-dontie herzien. Door deze herziening gaan de or-thodontietarieven met ruim acht procent omlaag.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations