Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 1, pp 69–69 | Cite as

41 Ruime Meerderheid Verzekerden Tevreden Over Zorgverzekeraar

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Drieënnegentig procent van de Nederlanders is tevreden over zijn zorgverzekering. Van de par-ticulier verzekerden met een individuele polis is 91 procent tevreden. Bij de particulier verzeker-den met een collectief contract van de werkge-ver is 94 procent tevreden. Ziekenfondsverze-kerden zijn het meest tevreden. Hier ligt het percentage op 95 procent. Dat blijkt uit een onderzoek dat TNS NIPO heeft uitgevoerd in opdracht van NRC Handelsblad .

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations