Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 1, pp 61–61 | Cite as

31 Convenant Voor Toezicht FinanciËLe Markten

Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) heb-ben een convenant getekend waarin zij de intentie uitspreken informatie uit te wisselen en op verschillende punten samen te werken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations