Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 1, pp 42–43 | Cite as

21 Geldstromen En Betalingsorganisatie

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) is een speerpuntenonderzoek begonnen naar de geldstromen en de betalingsorganisatie van zorgverzekeraars.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations