Advertisement

Bijblijven

, Volume 26, Issue 8, pp 26–32 | Cite as

Eerstelijns innovaties in de complexe ouderenzorg 

 • H. J. Schers
 • M. Nieuwboer
Artikel
 • 406 Downloads

Samenvatting

In dit artikel bespreken wij hoe in de regio Nijmegen een aantal innovaties in de complexe ouderenzorg worden uitgetest en geëvalueerd. Indien de evaluatie van deze projecten positief blijkt, dan zullen deze vervolgens breed geïmplementeerd worden in de regio. Belangrijke terreinen waarop innovatie in de ouderenzorg nodig is, zijn: meer preventief denken, meer gerichtheid op de wensen en behoeftes van de oudere patiënt, en betere netwerkzorg rondom de kwetsbare oudere. Innovatieve manieren om daarmee om te gaan zijn: een slimme identificatiemethode voor (toekomstige) kwetsbaarheid, een internetapplicatie waarin de oudere zijn eigen virtuele netwerk kan vormen en compacte multidisciplinaire samenwerking die de grenzen van zorg en welzijn overstijgt.

Literatuur

 1. 1.
  Rijdt-van de Ven AHJ van de. LHV-handreiking Complexe ouderenzorg in verzorgingshuis en thuis. Handreiking samenhangende zorg in de eerste lijn. Utrecht: LHV, 2009.Google Scholar
 2. 2.
  Koopmans RPTM, Schers HJ. Heel de oudere. Echte innovatie van ouderenzorg vraagt om paradigmaverandering. Med Contact 2008;63:558-60.Google Scholar
 3. 3.
  Gezondheidsraad. Ouderdom komt met gebreken. Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit. Den Haag, januari 2008.Google Scholar
 4. 4.
  Nederlands Huisartsen Genootschap. NHG-Standpunt Toekomstvisie Huisartsenzorg. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Utrecht: NHG, 2007.Google Scholar
 5. 5.
  Schers HJ, Koopmans R, Olde Rikkert M. De rol van de huisarts bij kwetsbare ouderen. Een internetenquête onder huisartsen. Huisarts Wet 2009;52:626-30.Google Scholar
 6. 6.
  Fokkema T, Tilburg TG van. Aanpak van eenzaamheid: Helpt het? Een vergelijkend effect- en procesevaluatieonderzoek naar interventies ter voorkoming en vermindering van eenzaamheid onder ouderen. Den Haag: NIDI, 2006.Google Scholar
 7. 7.
  Bouman AIE, Rossum E van, Ambergen TW, Kempen GLJM, Knipschild PG. Huisbezoeken aan ouderen met gezondheidsproblemen. Effecten van een gerandomiseerd experiment. Ned Tijdschr Geneeskd 2009;153:B199.Google Scholar
 8. 8.
  Royal S, Smeaton L, Avery AJ, Hurwitz B, Sheikh A. Interventions in primary care to reduce medication related adverse events and hospital admissions: systematic review and meta-analysis. Qual Saf Health Care 2006;15:23–31.Google Scholar
 9. 9.
  Vries OJ de, Peeters GMME, Elders PJM, Muller M, Knol DL, Danner SA, et al. Multifactorial intervention to reduce falls in older people at high risk of recurrent falls: a randomized controlled trial. Arch Intern Med 2010;170:1110-7.Google Scholar
 10. 10.
  Melis RJ Eijken MI Teerenstra Achterberg Parker SG Borm GF et al. A randomized study of a multidisciplinary program to intervene on geriatric syndromes in vulnerable older people who live at home (Dutch EASYcare Study). Gerontology: Medical Sciences 2008;63:283-90.Google Scholar
 11. 11.
  Zowel NN. Verslag startbijeenkomst Zowel NN, Nijmegen, Zowel NN 23 april 2008.Google Scholar
 12. 12.
  Boekholdt M, Coolen J. Bewegingen in de zorg voor kwetsbare ouderen. Werkdocument, versie 12-09-2010. Den Haag: Nationaal Programma Ouderenzorg, 2010.Google Scholar
 13. 13.
  Gobbens R. Frail elderly. Towards an integral approach. Ridderkerk:Ridderprint BV/Universiteit van Tilburg, 2010.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • H. J. Schers
  • 1
 • M. Nieuwboer
 1. 1.

Personalised recommendations