Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 34, Issue 4, pp I–IV | Cite as

Co-makership: mechanismen die de samenwerking tussen onderwijs en zorginstelling bevorderen

 • Henk Ritzen
Toolkit

Samenvatting

De samenwerking tussen onderwijsinstellingen voor mbo en hbo met zorginstellingen vindt zeer gevarieerd plaats! Zorg- en onderwijsinstellingen willen vanuit verschillende motieven met elkaar samenwerken. De vraag is of zij zich bewust zijn van hun motieven? Wil de zorginstelling studenten inzetten voor ‘meer handen aan het bed’? Of willen zorg en onderwijs opleiden tot hoogwaardige professionals in de zorg. Wat hun motieven ook zijn, het gaat om samenwerken en meer fundamenteel om ‘co-makership’. In deze toolkit voor BOL- als voor BBL-studenten tools en mechanismen om co-makership tussen opleiding en zorginstelling te doordenken.

REFERENTIES

 1. –.
  Illeris, K. (2002). The three dimensions of Learning. Frederiksberg: Roskilde University Press.Google Scholar
 2. –.
  Illeris, K. (2008). Contemporary Theories Of Learning. London: Taylor & Francis Ltd.Google Scholar
 3. –.
  Hövels, B. (2005). Verbindingen tussen de wereld van het leren en de wereld van de arbeid: bedrijven aan het woord. Nijmegen: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA).Google Scholar
 4. –.
  Hövels, B., m.m.v. P. den Boer & J. Frietman (2005), Van contacten naar vervlechting? Bedrijven over hun relatie met het beroepsonderwijs. Uitkomsten van een verkennend onderzoek, ‘s Hertogenbosch: CINOP/KBA.Google Scholar
 5. –.
  Leijnse, F., J. Vos & J. Geelhoed (2004). Beroepswijs beroepsonderwijs. Voorstellen voor vernieuwing van het beroepsonderwijs. Eindrapportage werkgroep Dynamisering Beroepsonderwijs, Den Haag.Google Scholar
 6. –.
  Overdiep, I., Keppels, E. & B. Hövels (2008). Vanuit het bedrijf gezien. Het organiseren van samenwerking met onderwijsinstellingen. Nijmegen, Den Haag: B&A-groep & Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt.Google Scholar
 7. –.
  Poortman, C.L. (2007). Workplace learning processes in senior Secondary Vocational Education. Dissertatie. Enschede: Universiteit Twente.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • Henk Ritzen
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations