Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 34, Issue 4, pp 11–15 | Cite as

Bruggen Bouwen tussen onderwijs en zorg

De digitale toetsbank van Leerstation Zorg: optimalisering van de stagevoorbereiding van studenten hbo-v.
  • Wil de Groot-Bolluijt
  • Marcel van Brunschot
Artikelen
  • 263 Downloads

Samenvatting

Wie met kennis van zaken handelt, is beter in staat om een professionele verantwoordelijkheid op zich te nemen. De discussie over de kennis die nodig is in de praktijk wordt al gevoerd vanaf het ontstaan van de hbo-v opleidingen. We weten dat kennis alleen nog geen goede verpleegkundige maakt, maar een verpleegkundige zonder kennis is niet geschikt voor het vak. Het is dus van het grootste belang, dat er duidelijkheid ontstaat over de kennisontwikkeling van de student hbo-v, naast alle andere aspecten van het vakgebied verpleegkunde. Geplande contacten tussen onderwijs en werkveld - door samen gebruik te maken van een digitale toetsbank - zorgen voor afstemming over de kennis die in de praktijk nodig is. Het project Bruggen Bouwen heeft als focus de kenniscomponent en het resultaat is een geavanceerde methodiek: Leerstation Zorg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations