Advertisement

‘Kennis in dienst van de zorg’

Interview met Joke Mintjes-de Groot
  • Lynette Wijgergangs
BAANBREKER
  • 121 Downloads

Joke Mintjes-de Groot wordt gezien als één van de mensen in Nederland die evidence-based practice op de kaart heeft gezet. Haar belangrijkste bijdrage hierin is het helpen opzetten van een surveillancesysteem voor ziekenhuisinfecties. Klein begonnen in het Ziekenhuis Oudenrijn heeft Mintjes-de Groot bijgedragen aan een landelijk surveillancesysteem waar vrijwel alle Nederlandse ziekenhuizen aan deelnemen. “Je moet je handelen zo veel mogelijk met feiten onderbouwen.”

Joke Mintjes-de Groot wordt eind dit jaar 65, maar ze bruist nog van de energie. “Ik moet dan ophouden als directeur van het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (levv), maar mag nog één jaar door als lector Acute Intensieve Zorg bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (han). Soms weet je zelf ook niet zo goed wanneer je moet stoppen, maar het laatste wat ik wil is jongere mensen voor de voeten lopen.” Haar bijdrage aan de evidence-based practice (ebp) in Nederland relativeert zij sterk. Baanbrekend vond...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Lynette Wijgergangs

There are no affiliations available

Personalised recommendations