Advertisement

Implementeren van EBP in de psychiatrische verpleegkunde door middel van handelingsonderzoek

 • Guus Munten
TOEPASSING IN DE PRAKTIJK
 • 225 Downloads

Hoewel Evidence Based Practice (EBP) in de verpleegkundige literatuur een veelgebruikte term is, geeft diezelfde literatuur aan dat dit niet wil zeggen dat de verpleegkundige praktijk ook evidence-based is.1) Hier zijn verschillende redenen voor te geven, waaronder de verklaring dat de wereld van de verpleegkundige praktijk en de wereld van het verpleegkundig onderzoek twee afzonderlijke werelden zijn. Aangezien in handelingsonderzoek deze beide werelden worden verbonden is deze methode gebruikt om EBP te implementeren in een psychiatrische verpleegkundige setting. In dit artikel wordt een deel beschreven van dit handelingsonderzoek.

Bij handelingsonderzoek worden veranderen (actie) en onderzoek gecombineerd. Een handelingsonderzoeker wil niet alleen kennis vergaren over een bepaalde situatie, maar ook al onderzoekend deze situatie (helpen) verbeteren. Twee criteria zijn fundamenteel voor handelingsonderzoek.2)Op de eerste plaats dient er sprake te zijn van een cyclisch proces die...

Literatuur

 1. 1).
  Munten G, van den Bogaard J, Cox K, Garretsen H, Bongers I. The implementation of evidence based practice in nursing using action research: a review. Worldviews Evid Based Nurs 2009.Google Scholar
 2. 2).
  Waterman H, Tillen D, Dickson R, de Koning K. Action research: a systematic review and guidance for assessment. Health Technol Assess 2001; 5(23):iii–157Google Scholar
 3. 3).
  Cox K, Titchen A. Doen en weten dichter bij elkaar brengen voor evidence-based practice. Verpleegkunde 2003; 18(4):232–241.Google Scholar
 4. 4).
  Kroon H, Borgesius E, Brunenberg W, Duurkoop P, Gersons M, Greshof D, et al. De zorgbehoeftenlijst: een vragenlijst voor het meten van zorg- en rehabilitatiebehoeften bij mensen met ernstige psychische stoornissen. Utrecht: Trimbos-instituut; 2003.Google Scholar
 5. 5).
  Manley K. ‘The way things are done around here’ - Developing a culture of effectiveness: a pre-requisite to individual and team effectiveness in critical care. Aust Crit Care 2008; 21:83–85.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • Guus Munten

There are no affiliations available

Personalised recommendations