Implementeren van EBP in de psychiatrische verpleegkunde door middel van handelingsonderzoek

 • Guus Munten
TOEPASSING IN DE PRAKTIJK
 • 206 Downloads

Literatuur

 1. 1).
  Munten G, van den Bogaard J, Cox K, Garretsen H, Bongers I. The implementation of evidence based practice in nursing using action research: a review. Worldviews Evid Based Nurs 2009.Google Scholar
 2. 2).
  Waterman H, Tillen D, Dickson R, de Koning K. Action research: a systematic review and guidance for assessment. Health Technol Assess 2001; 5(23):iii–157Google Scholar
 3. 3).
  Cox K, Titchen A. Doen en weten dichter bij elkaar brengen voor evidence-based practice. Verpleegkunde 2003; 18(4):232–241.Google Scholar
 4. 4).
  Kroon H, Borgesius E, Brunenberg W, Duurkoop P, Gersons M, Greshof D, et al. De zorgbehoeftenlijst: een vragenlijst voor het meten van zorg- en rehabilitatiebehoeften bij mensen met ernstige psychische stoornissen. Utrecht: Trimbos-instituut; 2003.Google Scholar
 5. 5).
  Manley K. ‘The way things are done around here’ - Developing a culture of effectiveness: a pre-requisite to individual and team effectiveness in critical care. Aust Crit Care 2008; 21:83–85.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • Guus Munten

There are no affiliations available

Personalised recommendations