Advertisement

Psychopraktijk

, Volume 2, Issue 2, pp 43–43 | Cite as

Meediscussiëren over de DSM-V

Gesignaleerd
  • 50 Downloads

Samenvatting

Er wordt hard gewerkt aan de volgende versie van het bekende classificatiesysteem van psychische stoornissen: de Diagnostic and statistical manual of mental disorders en dat wordt dan de vijfde versie: de DSM-V. De bedoeling is dat deze in 2013 beschikbaar komt. Nu is er echter al de mogelijkheid dat u als professional kunt meediscussiëren over de voorgestelde veranderingen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations