Advertisement

Psychopraktijk

, Volume 2, Issue 2, pp 13–16 | Cite as

Een talent voor valkuilen: De psychologie van hoogbegaafdheid

  • Sieuwke Ronner
  • A.P. Noks Nauta
Artikel

Samenvatting

Begeleiding van hoogbegaafden in de eerstelijns gezondheidszorg kan effectiever. Hoogbegaafden raadplegen een psycholoog veelal vanwege arbeidsconflicten, onvoldoende uitdaging in het werk of relatieproblemen. Slechts enkele hoogbegaafden hebben een specifieke vraag die direct met hun hoogbegaafdheid te maken heeft: ik heb ontdekt dat ik hoogbegaafd ben, wat kan of moet ik daarmee?

hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Sieuwke Ronner
    • 1
  • A.P. Noks Nauta
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations