Advertisement

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 78, Issue 3, pp 98–99 | Cite as

overgewicht

 • E. G. A. H. van Mil
Article
 • 931 Downloads

Samenvatting

Overgewicht ontstaat als de energie-inname hoger is dan het energiegebruik. De energiebalans is hierdoor positief en wanneer deze disbalans lang genoeg aanhoudt, zal het surplus aan energie worden opgeslagen in vetweefsel. Waarschijnlijk heeft dit eenvoudige mechanisme er mede toe geleid dat gedurende vele jaren overgewicht niet de aandacht kreeg die het verdiende. Immers, de behandeling leek al even eenvoudig als het ontstaansmechanisme: de energie-inname verlagen of het gebruik verhogen, dan wel een combinatie van beide.

Literatuur

 1. 1.
  Hurk K van den, Dommelen P van, Buuren S van, et al. Prevalence of overweight and obesity in the Netherlands in 2003 compared to 1980 and 1997. Arch Dis Child. 2007;92:992-5.Google Scholar
 2. 2.
  Vliet M van, Diamant M, Lei HDW van der, et al. Het metabool syndroom bij kinderen met overgewicht en obesitas in Amsterdam-West. Tijdschr Kindergkd. 2009;77:2-10.Google Scholar
 3. 3.
  Kroon MLA de, Renders CM, Wouwe JP van, et al. The Terneuzen birth cohort: BMI changes between 2 and 6 years correlate strongest with adult overweight. PLoS One. 2010;5:e9155.Google Scholar
 4. 4.
  Whitaker RC, Wright JA, Pepe MS, et al. Predicting obesity in young adulthood from childhood and parental obesity. N Engl J Med. 1997;337:869-73.Google Scholar
 5. 5.
  Must A, Jacques PF, Dallal GE, et al. Long-term morbidity and mortality of overweight adolescents: a follow-up of the Harvard Growth Study of 1922 to 1935. N Engl J Med. 1992;327:1350-5.Google Scholar
 6. 6.
  Mil E van. Management of childhood obesity. Int J Pediatr Obes. 2010;(Suppl 1):35-6.Google Scholar
 7. 7.
  Seidell JC, Beer JJA de, Kuijpers T. Richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen’. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2071-6.Google Scholar
 8. 8.
  Akker EL van den, Puiman PJ, Groen M, et al. A cognitive behavioral therapy program for overweight children J Pediatr. 2007;151:280-3.Google Scholar
 9. 9.
  Renders CM, Bulk-Bunschoten AMW, Mil EGAH van. De CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen. Wat betekent dit voor de kindergeneeskunde? Tijdschr Kindergeneeskd. 2010;78:100-6.Google Scholar
 10. 10.
  Morrison JA, Glueck CJ, Horn PS, Wang P. Childhood predictors of adult type 2 diabetes at 9- and 26-year follow-ups. Arch Pediatr Adolesc Med. 2010;164:53-60.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • E. G. A. H. van Mil

There are no affiliations available

Personalised recommendations