Advertisement

Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde

, Volume 35, Issue 4, pp 143–143 | Cite as

Hartzeer

  • Jacobien Erbrink
Amuse
  • 5 Downloads

Samenvatting

De ochtend voelde fris. Het nevelde licht. Hij had het eerst een beetje koud tijdens het fietsen, maar dat veranderde toen hij eenmaal op snelheid was. Over het bruggetje, langs de sappige weiden met zuring en koolzaad, voorbij het gemaal naar Vught. Hij fietste als een bezetene, blind voor de schoonheid van de ochtend. De hele weg cirkelden zijn gedachten rond dat ene besef. Dat hij háár niet meer zou zien.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations