Advertisement

Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde

, Volume 35, Issue 3, pp 95–95 | Cite as

Te voorkómen ziekenhuisopnames van verpleeghuispatiënten

 • Jos Konings
Gesignaleerd
 • 23 Downloads

Samenvatting

Het is voor specialisten ouderengeneeskunde (SO’s) een open deur dat ziekenhuisopname voor kwetsbare verpleeghuispatiënten zeer belastend kan zijn en gemakkelijk kan leiden tot aanzienlijke gezondheidsschade. In de Verenigde Staten waar nog steeds relatief gezien een aanzienlijk hoger aantal verpleeghuispatiënten in ziekenhuizen wordt opgenomen dan in Nederland, lijkt dit besef ook in toenemende mate door te dringen en zich langzamerhand hier en daar te vertalen in een meer structurele aanpak van deze problematiek. Naast de negatieve gevolgen voor de algehele conditie en de kwaliteit van leven van de patiënten spelen daar de mogelijke beperking van de excessieve kosten van deze ziekenhuisopnames ook een belangrijke rol in de discussie.

Literatuur

 1. 1.
  Ouslander JG, Lamb G, Perlou M, et al. Potentially avoidable hospitalizations of nursing home residents: frequency, causes and costs. J Am Geriatr Soc 2010; 58: 627–635.Google Scholar
 2. 2.
  Wyman JF, Hazzard WR. Preventing avoidable hospitalizations of nursing home residents: a multipronged approach to a perennial problem. J Am Geriatr Soc 2010; 58: 760–761.Google Scholar
 3. 3.
  Konings JWPM, Wendte JF, Danse JAC, Ribbe MW. Ziekenhuisopnamen van verpleeghuispatiënten. Patiëntenkenmerken en doel van opname. Ned Tijdschr Geneeskd 1994; 138: 2655–2659.Google Scholar
 4. 4.
  Gesignaleerd. Amerikaans pleidooi voor de verpleeghuisarts. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde 2010; 35: 55.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations