Nederlands Tijdschrift voor Traumatologie

, Volume 18, Issue 5, pp 152–152 | Cite as

Recensie: Septic Bone and Joint Surgery

  • Lijkele Beimers
boekbespreking
  • 17 Downloads

Samenvatting

Behandeling van een geïnfecteerde osteosynthese of osteomyelitis is vaak een ondergeschoven kindje. De patiënt wordt meestal als laatste op het programma gezet en niet door de meest ervaren operateur behandeld. Toegegeven, het is ook minder spectaculair dan een mooie osteosynthese (maar niet minder dankbaar bij goed resultaat!). De behandeling is helaas vaak suboptimaal en duurt dan onnodig lang. Met verbazing zien wij soms patiënten die vijf tot tien keer gespoeld zijn gedurende een periode van maanden. Idealiter neemt iemand de behandeling over die interesse en expertise heeft op dit gebied. Er waren tot op heden weinig Engelstalige standaardwerken te koop die deze problematiek en haar behandeling goed beschrijven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Lijkele Beimers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations