Advertisement

Cemented versus uncemented hemiarthroplasty for intracapsular hip fractures: a randomised controlled trial in 400 patients

M.I. Parker, G. Pryor, K. Gurusamy J Bone Joint Surg Br 2010;92(1):116-22
 • L. A. Lisowski
Referaat

Samenvatting

Deze prospectieve gerandomiseerde studie laat de functionele uitkomsten zien van vierhonderd patiënten met een mediale collumfractuur van het femur (Gardentype 3/4). Deze patiënten werden gerandomiseerd in twee groepen van elk tweehonderd patiënten en behandeld met een gecementeerde Thompson-kop-halsprothese (KHP)1 of een ongecementeerde KHP van het Austin-Moore type.2 De patiëntkarakteristieken waren in beide groepen gelijk. Alle patiënten waren ouder dan 60 jaar en hadden een minimale follow-up (FU) van twee jaar. Verder waren ze relatief goed mobiel ten tijde van de fractuur, hadden ze weinig comorbiditeit en geen eerdere heuppathologie of andere botpathologie aan het heupgewricht, zoals artrose, maligniteit of de ziekte van Paget. De nabehandeling was in beide groepen identiek.

Literatuur

 1. 1.
  Pluot E, Davis ET, Revell M, e.a. Hip arthroplasty. Part 1: prosthesis terminology and classification. Clin Radiol 2009;64(10):954-60.Google Scholar
 2. 2.
  Heywood-Waddington MB. Use of the Austin Moore prosthesis for advanced osteoarthritis of the hip. J Bone Joint Surg Br 1966;48B(2):236-44.Google Scholar
 3. 3.
 4. 4.
  Panesar SS, Cleary K, Bhandari M, e.a. To cement or not in hip fracture surgery? Lancet 2009;374(9695):1047-9.Google Scholar
 5. 5.
  Figved W, Opland V, Frihagen F, e.a. Cemented versus uncemented hemiarthroplasty for displaced femoral neck fractures. Clin Orthop Relat Res 2009;467(9):2426-35.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • L. A. Lisowski
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations