Advertisement

Kind en adolescent

, Volume 31, Issue 3, pp 114–115 | Cite as

In de media

  • Erik J. Knorth
Redactioneel
  • 70 Downloads

Op mijn nachtkastje ligt Het pauperparadijs van Suzanna Jansen (2009). De auteur behandelt ruim twee eeuwen familiegeschiedenis waarin zij zelf met haar dochter (voorlopig) de laatste generatie vormt. Wanneer zij als historisch geïnteresseerd journaliste probeert te achterhalen wat de actuele omstandigheden en antecedenten waren van haar grootmoeder – een vrouw die ten tijde van de crisisjaren begin twintigste eeuw een door alcoholisme en schulden getroffen gezin op de been moest zien te houden – stuit zij op een geschiedenis van heropvoedingsexperimenten in het Drentse dorp Veenhuizen waaraan haar voorouders waren blootgesteld. Aan het eind van haar boek schrijft zij, terugblikkend, het volgende: ‘Veenhuizen bestaat niet meer als heropvoedingskamp1, maar als ik de televisie aanzet of een krant opsla, lijkt het wel of er een vervolgverhaal is ingezet. “Amsterdamse korpschef wil verbod op landloperij herinvoeren”. “Verloederde junks opgesloten in Drenthe”. “Prep camp moet werklust...

Literatuur

  1. Jansen, S. (2009). Het pauperparadijs. Een familiegeschiedenis. Amsterdam: Uitgeverij Balans (22e druk).Google Scholar
  2. Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2009). The narcissism epidemic: Living in the age of entitlement. New York, ny: Free Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Erik J. Knorth
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations