Advertisement

Verslaving

, Volume 6, Issue 2, pp 55–64 | Cite as

Het gebruik van motivatievragenlijsten in de behandeling van chronisch verslaafde patiënten

 • Tom Holsbeek
 • Gerdien de Weert
 • Alex Roomer
 • Cor de Jong
Methodiek in praktijk

Samenvatting

Sinds enkele jaren voert het Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA) een monitorproject uit bij acht intramurale motivatiecentra (IMC’s) en een monitorproject bij acht dubbele-diagnoseklinieken (DD-klinieken). Een doelstelling van deze projecten is het vergelijken van de gegevens van de klinieken om zo informatie te krijgen over de kwaliteit en uitkomsten van behandeling. Monitoren kan daarnaast gebruikt worden in het directe contact tussen hulpverlener en patiënt. Hierdoor krijgt zowel de hulpverlener als de patiënt meer zicht op de ontwikkelingen van de patiënt tijdens de opname. Uit meerdere studies blijkt dat deze feedback een positief effect heeft op de uitkomst van de behandeling (Lambert e.a., 2005; Sapyta e.a., 2005).

Literatuur

 1. Defuentes-Merillas, L., Jong, C.A.J. de, & Schippers GM. (2002). Reliability and validity of the Dutch version of the Readiness to Change Questionnaire. Alcohol and Alcoholism, 37, 93-99.Google Scholar
 2. Diepraam, A. (2003). Intramuraal motivatie centrum. Een handboek. Utrecht: Resultaten Scoren.Google Scholar
 3. Hatfield, D.R., & Ogles, B.M. (2004). The current climate of outcome measures use in clinical practice. Professional Psychology: Research and Practice, 35, 485-491.Google Scholar
 4. Lambert, M.J., Harmon, C., Slade, K., Whipple, J.L., & Hawkins, E.J. (2005). Providing feedback to psychotherapists on their patients’ progress; clinical results and practice suggestions. Journal of Clinical Psychology, 81, 165-174.Google Scholar
 5. Oudejans, S. (2009). Routine outcome monitoring and learning organizations in substance abuse treatment. (Proefschrift.) Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 6. Petrie, K.J., Müller, J.T., Schirmbeck, F., Donkin, L., Broadbent, E., Ellis, C.J., Gamble, G., & Rief, W. (2007). Effect of providing information about normal test results on patients reassurance: Randomised controlled trial. British Medical Journal, 334, 325.Google Scholar
 7. Prochaska, J.O., & DiClemente, C.C. (1982). Transtheoretical therapy: Toward a more integrative model of change. Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 19, 276-288.Google Scholar
 8. Raes, V., Weert-van Oene, G.H. de, Velasquez, M.M., Maeseneer, J. de, & Jong, C.A.J. de (geaccepteerd). The use of the RCQ-D in patients with poly-drug abuse. Addiction Research and Theory. Google Scholar
 9. Sapyta, J., Riemer, M., & Bickman, L. (2005). Feedback to clinicians: Theory, research and practice. Journal of Clinical Psychology, 61, 145-153.Google Scholar
 10. Veerman, J.W. (1999). Wat heeft de praktijk eraan? Specifiek en non-specifiek nut van onderzoek in de jeugdzorg. Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening. Leuven/Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 11. Velasquez, M.M., Maurer, G.G., Crouch, C., & DiClemente, C.C. (2001). Group treatment for substance abuse: A stages of change therapy manuel. New York: Guilford Press. (Nederlandse vertaling: (2006) Groepsbehandeling bij middelenmisbruik. Stap voor stap veranderen op basis van het trantheoretisch model. Amsterdam: Harcourt Assessment.)Google Scholar
 12. Weert-van Oene, G.H. de, Holsbeek, T., & Jong, C.A.J. de (2007 e.v.). DD benchmark. Jaarrapportage. Nijmegen: NISPA.Google Scholar
 13. Weert-van Oene, G.H. de, Schipper, G.M., Jong, A.J. de, & Schrijvers, G.J.P. (2002). Motivation for treatment in substance dependent patients. Psychometric evaluation of the TCU motivation for treatment scales. European Addiction Research, 8, 2-9.Google Scholar
 14. Weert-van Oene, G.H. de, Verbrugge, C., & Jong, C.A.J. de (2006 e.v.). IMC benchmark. Jaarrapportage. Nijmegen: NISPA.Google Scholar
 15. www.bergop.info (19-04-2010).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • Tom Holsbeek
  • 1
 • Gerdien de Weert
 • Alex Roomer
 • Cor de Jong
 1. 1.

Personalised recommendations