Advertisement

Verslaving

, Volume 6, Issue 1, pp 87–89 | Cite as

Recensies

  • Suzanne Hautvast
Verslaving verwoord
  • 44 Downloads

Samenvatting

In november 2000 las de Amerikaanse cardioloog Olivier Ameisen (1953) voor het eerst over het effect van de spierverslapper baclofen op de hunkering naar cocaïne. Ameisen verbleef op dat moment bij zijn moeder in Parijs. Hij had de Verenigde Staten verlaten om op adem te komen van een ruim drie jaar durende heilloze strijd tegen zijn alcoholverslaving. Hij legde het artikel naast zich neer en ging verder met drinken. Een jaar later las hij het artikel, tussen twee ‘binges’ in, opnieuw. De resultaten over het effect van baclofen gaven hem moed. Baclofen vermindert de hunkering naar cocaïne, alcohol en nicotine, brengt de amygdala tot bedaren en laat spasmen van de patiënt verdwijnen. Hij ging op onderzoek uit, las meer positieve resultaten en nam in maart 2002 op eigen initiatief zijn eerste dosis baclofen (driemaal daags 5 mg).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations