TSG

, Volume 88, Issue 6, pp 293–294 | Cite as

Viervijfde van de zorg is mantelzorg

Mantelzorg op de agenda; ons aller uitdaging
Spectrum

Samenvatting

Nederland kent volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) 3,5 miljoen mantelzorgers. Wie zijn die mantelzorgers, wat beweegt hen en hoe kunnen we hen beter bereiken en ondersteunen?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations