Advertisement

TSG

, Volume 88, Issue 5, pp 222–223 | Cite as

De vergeten kinderen van ouders met psychiatrische problemen komen in beeld in 20 jaar KOPP praktijk

 • Nel Petilon
 • Karin van Doesum
 • Petra Windmeijer
De praktijk van de GGZ-preventie

Samenvatting

Eind jaren tachtig heeft een eerste oriëntatie plaatsgevonden over de situatie van kinderen van ouders met psychiatrische problemen op grond van diverse signalen van hulpverleners en preventiewerkers. Dit was de aanleiding en de start van het KOPP-programma in Nederland. In samenwerking met de universiteit Nijmegen heeft een uitgebreide literatuurstudie, interviews met kinderen en onderzoek bij hulpverleners plaatsgevonden.1,2 Met de uitkomsten is een theoretisch model ontwikkeld: de basis voor de huidige preventieve interventies voor KOPP-kinderen: een doelgroep die 1,6 miljoen kinderen 0-22 jaar omvat, waarvan 900.000 onder de 12 jaar.3

Literatuur

 1. 1.
  Dhondt M, Doesum, KTM van, Zonneveld J. Als ouders psychiatrische problemen hebben ... Literatuurstudie over preventiemogelijkheden ten behoeve van ouders met psychiatrische problematiek. Utrecht: Landelijke Ondersteuning Preventie-ggz, 1989.Google Scholar
 2. 2.
  Doesum KTM van, Frazer W, Dhondt M. Kinderen van ouders met psychiatrische problemen: een studie naar preventieve interventies. Utrecht, LOP 1995.Google Scholar
 3. 3.
  Factsheet Trimbos-instituut. Kinderen van ouders met psychiatrische problemen. Utrecht: Trimbosoinstituut, 2007. www.trimbospreventie.nl/?pageID=65Google Scholar
 4. 4.
  Hosman CMH, Doesum KTM van, Santvoort F van. Prevention of emotional problems and psychiatric risks in children of parents with a mental illness in the Netherlands: I. The scientific basis to a comprehensive approach. Austr e-J Adv Mental Health 2009;8(3).Google Scholar
 5. 5.
  Doesum KTM van, Hosman CMH. Prevention of emotional problems and psychiatric risks in children of parents with a mental illness in the Netherlands: II. Interventions. Austr e-J Adv Mental Health 2009;8(3).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • Nel Petilon
  • 1
 • Karin van Doesum
 • Petra Windmeijer
 1. 1.

Personalised recommendations