Advertisement

TSG

, Volume 88, Issue 5, pp 207–208 | Cite as

Verschillende wegen naar kwaliteit

  • Marijke Mootz
  • Hans Saan
  • Willy de Haes
Inleiding op dit themanummer

Samenvatting

Een van de kenmerken van een professioneel werkveld is de behoefte aan reflectie op de kwaliteit van de werkzaamheden. Ook bij gezondheidsbevordering vragen we ons af: doen we het goede werk en doen we het werk goed?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Marijke Mootz
    • 1
  • Hans Saan
  • Willy de Haes
  1. 1.

Personalised recommendations