TSG

, Volume 88, Issue 5, pp 207–208 | Cite as

Verschillende wegen naar kwaliteit

  • Marijke Mootz
  • Hans Saan
  • Willy de Haes
Inleiding op dit themanummer
  • 48 Downloads

Samenvatting

Een van de kenmerken van een professioneel werkveld is de behoefte aan reflectie op de kwaliteit van de werkzaamheden. Ook bij gezondheidsbevordering vragen we ons af: doen we het goede werk en doen we het werk goed?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Marijke Mootz
    • 1
  • Hans Saan
  • Willy de Haes
  1. 1.

Personalised recommendations