Advertisement

TSG

, Volume 88, Issue 1, pp 14–14 | Cite as

V&W Volksgezondheidprijs 2009

Forum
  • 6 Downloads

Samenvatting

De Vereniging voor Volksgezondheid en Wetenschap (V&W) kent jaarlijks de Volksgezondheidsprijs toe aan een beginnend onderzoeker die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt bij de wetenschappelijke bestudering van een maatschappelijk probleem, waardoor een bijdrage (op den duur) wordt geleverd aan verbetering van de gezondheidstoestand van de Nederlande bevolking dan wel specifieke groepen daarbinnen, of aan verbetering van de structuur en het functioneren van (onderdelen van) de Nederlandse gezondheidszorg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations