Advertisement

TSG

, Volume 88, Issue 1, pp 8–9 | Cite as

Ze liepen giebelend naar buiten

  • Paul Sikkema
Spectrum
  • 31 Downloads

Samenvatting

Gisteravond, tijdens een etentje, was er opnieuw iemand die er over begon. “Weten jullie nog wel, die campagne om meisjes in te enten tegen baarmoederhalskanker, die totaal mislukt is!” Of het niet een interessante case zou zijn voor het jaarlijkse congres over jongerencommunicatie in juni 2010. “Prima geschikt om te laten zien dat traditionele communicatiemiddelen onder jongeren niet meer werken.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations