Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 31, Issue 8, pp 59–59 | Cite as

Desensitizer en protective sealant in één

nieuws
  • 7 Downloads

Samenvatting

Slijtage of erosie wordt al de derde tandheelkundige aandoening genoemd. Behalve dat er functionele problemen door ontstaan, neemt ook de gevoeligheid van de geërodeerde gebitselementen flink toe. Om die gevoeligheid te verminderen, presenteert Tokuyama Dental Corporation het product Shield Force Plus.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations