Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 31, Issue 7, pp 71–71 | Cite as

Bleken in de praktijk

nieuws
  • 7 Downloads

Samenvatting

In de marktgeoriënteerde praktijk is bleken een veelgevraagde behandeling. Met Perfect Bleach Office biedt Voco een effectief bleekproduct aan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations