Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 31, Issue 7, pp 37–41 | Cite as

Astrotandheelkunde

  • Frank Heynick
heynicks hoek
  • 11 Downloads

Samenvatting

De mens in de lucht, in de ruimte en op de Maan heeft andere medische en in het bijzonder dentale zorgen dan de mens op Aarde.Wat zal dat voor consequenties hebben als er uiteindelijk koloniën buiten onze planeet komen?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Frank Heynick
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations