Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 31, Issue 7, pp 5–5 | Cite as

Zelfstandige Zonder Winst

ZZW’er: de nieuwe Professional
  • W. J. Admiraal
orthodontie
  • 17 Downloads

Samenvatting

De column ‘Min Acht Orthodomtie’ (TP maart 2005) mocht zich verheugen in een brede belangstelling. Toen werden de orthotarieven met 8% verlaagd. Forse kritiek was mijn deel uit de hoek die nu even zal moeten slikken voor 44%. Nadien gevolgd door verhoging van de verlaging, en nu onlangs weer de voorgenomen verlaging van de verhoging. Wim Kan blijft actueel …

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • W. J. Admiraal
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations