Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 31, Issue 6, pp 65–65 | Cite as

Anatomisch vormbare stift

nieuws
  • 7 Downloads

Samenvatting

Vanwege zijn starheid lijkt het indicatiegebied van de gegoten metalen stiftopbouw steeds beperkter te worden. Meer en meer wordt gebruikgemaakt van anatomische vormbare stiften.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations