Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 5, Issue 5, pp 153–153 | Cite as

Onderzoeksjeuk

  • Bas Janssen
Column
  • 75 Downloads

Samenvatting

Het is maandagmiddag drie uur. Tijd voor de kwartaalbijeenkomst van een “groot team”, waarin we zaken bespreken die alle medewerkers van het centrum aangaan. Als ik de teamruimte binnenstap zitten er al redelijk wat collega’s. Het onvermijdelijke licht van TL-balken en gezoem van de beamer vult de ruimte. Vandaag hebben we het over het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Bas Janssen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations